Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради

Повідомлення про проведення конкурсу

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про освіту»,  Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545, Статуту Комунальної установи «Старосалтівський інклюзивно-ресурсний центр» Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області та з метою забезпечення відкритості і прозорості призначення фахівців комунальної установи «Старосалтівський інклюзивно-ресурсний центр» Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області відділ освіти, молоді та спорту  Старосалтівської селищної ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад

Найменування і місцезнаходження комунальної установи

Комунальна установа « Старосалтівський інклюзивно-ресурсний центр»

Адреса: вул. Перемоги, 34, смт Старий Салтів, Вовчанського району, Харківської області, 62560

Найменування посади та умови оплати праці

Вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, практичний психолог, вчитель лікувальної фізкультури (реабілітолог) комунальної установи « Старосалтівський інклюзивно-ресурсний центр» Старосалтівської селищної ради Вовчанського району  Харківської області

 Посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду фахівців ІРЦ

Посади фахівців ІРЦ обіймають особи, які є громадянами України, мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та строки їх подання

Особа, яка претендує на посаду фахівця установи подає особисто, надсилає на поштову або електронну адреси відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області до конкурсної комісії такі документи:
- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються конкурсною комісією 20 днів з дня оголошення у відділі освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області за адресою:

вул. Перемоги, 15, смт.Старий Салтів,

е-mail: osvita-saltiv@ukr.net

Етапи проведення конкурсного відбору

1. Подача претендентами документів з 25.10.2019 по 14.11.2019

2. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються уповноваженим органом, відділом освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Вовчанського району  Харківської області про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом п’яти календарних днів з дати закінчення строку подання документів – до 19 .11.2019 р.

3. Перше засідання конкурсної комісії 20 листопада 2019 року - складання кваліфікаційного іспиту претендентами на посаду.

Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

  • знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
  • знання основ спеціальної педагогіки;
  • фахові знання.

Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами, зазначеними вище.

Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.

Претенденти, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди, про що їм повідомляється після виставлення балів членами конкурсної комісії.

4. Друге засідання конкурсної комісії, співбесіда, проводиться 21 листопада 2019 року.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності претендента та до відповідних посадових обов’язків.

5.  Комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди,    22 листопада 2019 року, надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Прізвище, ім’я, по батькові, контакти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору

              

Єліференко Надія Володимирівна

 т. 0683173066;

 e-mail:.оsvita-saltiv@ukr.net« повернутися до списку новин